Dotazník o vzdělávacích potřebách pro výrobce vysoce kvalitní a luxusní obuvi

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2. KONCEPCE LUXUSNÍHO SEGMENTU
3. POTŘEBY ŠKOLENÍ

1. Název firmy (nepovinné):
2. Stát:
3. Firemní webové stránky (nepovinné):
4. Kontaktní osoba (nepovinné) :
5. Telefonní číslo (nepovinné) :
6. E-email (nepovinné) :
7. Funkce kontaktní osoby:
7.1 ředitel
7.2 vedoucí výroby
7.3 vedoucí marketingu
7.4 jiné, prosím specifikujte:
8. Pokud jde o předmět podnikání Vaší společnosti, prosím vyberte nejvhodnější možnost (možnost více odpovědí):
8.1 Výrobní s vlastní obchodní značkou (B2C, podnikatel ke spotřebiteli)
8.2 Výrobní vyrábějící pro jiné obchodní značky (B2B, podnikatel k podnikateli)
8.3 Obchodní s vlastní obchodní značkou (B2C, podnikatel ke spotřebiteli)
8.4 Jiné, prosím specifikujte:
9. V závislosti na počtu zaměstnanců ve Vaší firmě...
Mikro firma (1 to 9 zam?stnanc?) Malá firma (10 to 49 zam?stnanc?) St?ední firma (50 to 250 zam?stnanc?) Velká firma (vice než 250 zam?stnanc?)
9.1 ...prosím vyberte nejvhodnější možnost:
10. Pokud jde o obrat ...
pod 5 mil EUR mezi 5 – 11 mil. EUR mezi 11 – 50 mil. EUR nad 50 mil. EUR
10.1 ...jaká volba odpovídá Vaší společnosti?
11. Jaké jsou výrobky prodávané vaší společnosti pro každý spotřebitele? Například: Boty, Vysoké podpatky, Oxford, tenisky, mokasíny, boty lodí, atd.?
11.1 Pánská
11.2 Dámská
11.3 Dětská
11.4 Ostatní
12. TŘI ÚROVNĚ SEGMENTACE TRHU PODLE PROJEKTU HES - Následující kategorie segmentace byly odsouhlaseny partnery projektu HES po provedení hloubkové analýzy různých kategorií segmentace, které byly k dispozici. Vybrané kategorie jsou zpracovány na dvou publikacích:
1. Chevalier, M. & Mazzalovo, G.: “Luxury brand management: A world of privilege”(2008). Singapore: Wiley.
2. Vincent Bastien & Jean Noel Kapferer: “Luxe oblige” (2008). Eyrolles.
Partneři projektu rovněž souhlasí s tím, že míra citlivosti osoby a místo pobytu ovlivňuje definici kategorií.

Souhlasíte s tím, že vysoce kvalitní a luxusní obuv, která je na trhu, může být vyjádřena a definována následujícími úrovněmi? Prosím, vyberte možnost, která nejlépe popsat Váš názor.
12.1 1.VYSOCE LUXUSNÍ
1) V souvislosti s historií a dědictvím
2) Exkluzivní model
3) Vysoká cena
4) Vysoká personalizace
5) Ručně vytvořený
6) Vzácné a sofistikované suroviny
7) nehmotná & emocionální hodnota
8) Vysoce kvalitní služby v místě prodeje: měření, osobní balení, dodávka do domu zákazníka
9) Vlastní síť prodejních míst
10) Vyrobeno s poskytnutím zkušeností zákazníkovi v místě prodeje.

12.2 2.LUXUSNÍ
1) Všechny nebo některé exkluzivní modely; limitované edice pro specifické příležitosti (subvence, další akce, atd)
2) Drahé modely
3) Personalizace
4) Ručně vytvořený
5) Vysoká kvalita surovin
6) nehmotná & emocionální hodnota
7) Vysoce kvalitní služby v místě prodeje
8) Vlastní síť prodejních míst
12.3 3. DOSAŽITELNĚ LUXUSNÍ/VYSOCE KVALITNÍ
1) Ne exkluzivní modely
2) Lepší poměr kvality a ceny
3) Nízký podíl personalizace
4) Dobrá kvalita materiálů
5) Vyrobeno s podílem ruční a strojní práce
6) Externí zajištění: vvztužení, podpatky, podešve
7) Prodejní místa přístupnější
8) Vyrobeno v továrnách ve větších sériích
9) Ačkoli sériové výrobky, vystupují jako luxusní výrobky a udržují svou roli sociálních ukazatelů.
12.4 POZNÁMKA : pokud nesouhlasíte s výše uvedenými definicemi uveďte prosím Vaši vlastní definici (názor)
12.4.1 1) …
12.4.2 2) …
12.4.3 3) …
13. 12. Do jaké skupiny zařadíte Vaše firemní produkty? Prosím vyberte nejvhodnější možnost.
13.1 VYSOCE LUXUSNÍ
13.2 LUXUSNÍ
13.3 DOSAŽITELNĚ LUXUSNÍ/ VYSOCE KVALITNÍ
14. Pokud máte vlastní značku, jak hledáte zákazníky? (možnost více odpovědí)
14.1. Kamenné obchody
14.2. On-line platformy
14.3. Přímo v našich vlastních obchodech
14.4. Přímo přes vlastní internetový obchod
14.5. Jinak. Prosím specifikujte
15. Průměrná prodejní cena pro spotřebitele (buď napřímo nebo přes prostředníky) je:
<300 euro 301 euro - 500 euro 501 euro - 1.000 euro 1.001 euro - 2000 euro >2.001 euro
15.1 Pánská
15.2 Dámská
15.3 Dětská
15.4 Ostatní
16. Jakými prvky se vyznačují Vaše produkty, které je lépe zhodnocují, pokud jde o postavení na trhu? Prosím zařaďte Vaši volbu v rozsahu mezi 1 (málo důležité) do 5 (velmi důležité).
1 2 3 4 5
16.1 Kvalita materiálu
16.2 Design
16.3 Cena
16.4 Inovace výrobku
16.5 Exklusivita
16.6 Kreativita (tvořivost)
16.7 Ruční výroba, řemeslná dovednost (zručnost)
16.8 Prestiž/odkaz dědictví
16.9 Úroveň zpracování
16.10 Známost značky
16.11 Odlišení konečné úpravy
16.12 Celková kvalita výrobku
16.13 Zákaznický servis (podpora)
16.14 Zákaznický servis – opravy/obnova výrobku
16.15 Zakázková výroba (výrobek ušitý na míru)
16.16 Kvalita obchodu - butik
16.17 Jiné, specifikuj
16.18 Jiné, specifikuj
17. Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní rysy, které charakterizují / odlišují výrobce vysoce kvalitní /luxusní obuvi. Prosím zařaďte Vaši volbu v rozsahu mezi 1 (málo důležité) do 5 (velmi důležité).
1 2 3 4 5
17.1 poslání
17.2 vize
17.3 vybavení (výrobní zařízení)
17.4 zaměstnanci – lidské zdroje
17.5 zaměstnanci – vysoká úroveň dovedností
17.6 práce v kooperaci (externě dodávané)
17.7 vyrobeno v Evropě
17.8 Historie a dědický odkaz (tradice)
17.9 Vysoká selekce distribučních kanálů
17.10 Jiné, specifikuj
17.11 Jiné, specifikuj
17.12 Jiné, specifikuj
18. Jaký výrobní způsob (individuální, … atd.) a způsob konstrukce (rámový, flexiblový, atd.) jsou používány ve Vaší firmě?
RÁMOVÁ FLEXIBLOVÁ PROŠÍVANÁ PODEŠEV PROŠÍVANÁ PODEŠEV OSTATNÍ
18.1 INDIVIDUÁLNÍ
18.2 ČÁSTEČNĚ INDIVIDUÁLNÍ
18.3 IHNED K ODBĚRU
18.4 VÝROBA NA OBJEDNÁVKU
18.5 JINÉ

  

SLOVNÍK

Zpět
A. NA OTÁZKU 17
POSLÁNÍ: poslání je role, nebo účel, kterým má organizace v úmyslu obsloužit zainteresované subjekty. To popisuje, co organizace dělá (současné možnosti), kdo poskytuje služby a co dělá organizaci jedinečnou (ospravedlnění pro existenci). Programové prohlášení jsou vždy na nejvyšší úrovni organizace, ale mohou být nastaveny také pro různé organizační úrovně nebo složky. Poslání je jednoduše důvod pro existenci organizace.
Co dělá poslání? Vypráví příběh a ideály dané společnosti v kratší době než 30 sekund. Zaměřuje se na hlavní podnikatelskou činnost. Pokud je dobře napsáno, může pomoci snížit "nepořádek" v dalších dokumentech a procesech. Může to být popsáno jako "nejlepší způsob, jak rozdělat oheň se dvěma dřívky je ujistit se, že jedna z nich je zápalka."
Pro rozvoj poslání jakéhokoli projektu nebo organizace by měly být nejprve zodpovězeny následující dvě otázky: 1. Co budeme dělat? 2. Jak to budeme dělat?
http://www.slideshare.net/RIZWANKHURRAM/objectives-mission-and-vision
VIZE: výrok vize určuje, kde hodlá organizace být v budoucnu, nebo kde by měla být, aby lépe uspokojila potřeby zainteresovaných stran. Zahrnuje to povědomí o charakteru a účelu organizace a používá toto povědomí k posunutí organizace směrem k velkému cíli. Je to příklad obchodního úspěchu. "Osud není otázkou náhody, ale volby. Ne něco si přát, ale dosáhnout to“.

Proč potřebujeme vizi? Vize je nástroj k inspiraci a poskytování smyslu pro směr a účel. Vize poskytuje strukturu pro společnou práci a dosažení našich cílů. Správné vyjádření vize pomůže, když nejsou jasné odpovědi, nebo při rozhodujících rozhodnutích, která zásadním způsobem ovlivňují vaše produkty nebo služby. Ovládejte svůj osud, nebo to udělá někdo jiný!
http://www.slideshare.net/RIZWANKHURRAM/objectives-mission-and-vision